Blurred Thinking
2.6.2020

Minäkö yrit­tä­jä­tyyp­piä? - Lilli Sundvik, Business Psyc­ho­lo­gist

Mitä motiiveja on yrit­tä­jäk­si ryh­ty­mi­sel­le? Onko olemassa tiettyjä yrittäjän omi­nai­suuk­sia - mitä tut­ki­muk­set sanovat? Entä miten omi­nai­suu­det ja me­nes­ty­mi­nen kor­re­loi­vat?
Colorful confetti falling down with a teal background

Päivi Heikinheimo

Puh. +358 400 503864

paivi.heikinheimo@yritaoikein.fi

www.yritaoikein.fi

www.päätäoikein.fi 

www.keyconsulting.fi

P%C3%A4ivi%20Heikinheimo%20(2)-me.jpg

Yritä oikein!

Podcast yrittämisen ja yrittäjyyden kehittämiseksi

Päätä oikein!

Podcast siitä, miten voit kehittää päätöksentekoasi 

www.päätäoikein.fi